Team

Om bærekraftige og miljøvennlige liv i Nordland

Grønn livslyst

Team

 

Marte Henriksen - født i 1980, bosatt i Bodø, utdannet og jobber som formgivingslærer på Bodin vgs, aktiv som kunstner (åtte utstillinger til nå), selvstendig næringsdrivende innenfor kunst .

 

 

Melanie Merz - født i 1975, bosatt i Valnesfjord, utdannet som operasjonssykepleier, sivilingeniør og kommunikasjonsrådgiver- Tidligere ansvarlig for kommunikasjon og markedsføring for bedrifter i Tyskland

Jobber nå som realfagslærer på Bodin vgs. i Bodø