Samarbeidspartnere

Om bærekraftige og miljøvennlige liv i Nordland

Grønn livslyst

Samarbeidspartnere

Vi er glad for samarbeidet med

- menneskene som vi har intervjuet til boken.

- Anja Leibiger og Odd Arne Johansen som var med under hele tilblivelsen av boken og kom med verdifulle tilbakemeldinger til boken. Videre lånte de oss telt, liggeunderlag og sovepose.

- Kai Linde som seilte med oss fra Bodø til Skomvær og Røst.

- Leif Storhei som lånte oss stor ryggsekk.

- Tomas Lopez og Ada Kvikstad Mathisen fra Prometheus Ideas DA som hjalp oss i starten av prosjektet som rådgivere og motivatorer!

- Cathrine Jenssen og Ragnhild Merete Hassel fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen på Universitetet i Nordland som ga oss muligheten til å bidra til opplæring på skoler gjennom fagartikkel og opplegg vi laget for senteret på reisen. Undervisningsopplegg ligger nå i ressursbasen til senteret (http://kunstkultursenteret.no/wips/218051272/).

- Nina Vigdal, Liv Sandbakk, Inger Olsen, Herdis Lysberg, Bjørn Knudsen og Kari Mette Skreslet som hjalp med språkvask av tekstene.

- Rolf Liland fra 67N-forlaget som hjalp med tipps og råd angående bokutgivelse.

- Katarina Belsom som jobbet sammen med Marte om design til boken og trykking.